Menu
 

Talk Like TED

Den här konferensen förbereder dig att skriva och muntligt presentera ett tal eller en föreläsning (ca. 15 minuter). Ämnet är fritt – målet är att beröra lyssnaren. Övar gör vi på inte mindre än Metropolitan i New York - kan det bli bättre? Scenen är din!

DEL 1: 

Först en ”taldusch” där vi tittar på olika tal, analyserar och diskuterar innehåll
och presentation. Vi talar om olika ämnen. Ni reflekterar, väljer ämne och gör en
tankekarta.
- Att välja ämne
- Introduktion

DEL 2:

Här skrivs själva talet med hjälp av en tankekarta och en
skrivinstruktion uppdelad på fyra ”pusselbitar”. Kontinuerlig presentation av varje
pusselbit.
- Inledning (pusselbit 1)
- Din historia (pusselbit 2)
- Patos (pusselbit 3)
- Punch line (pusselbit 4)


DEL 3:

Avslutningsvis lite finputs och mycket övning. Att kunna använda
olika talarstrategier och att hålla talet för så många som möjligt.
- Finputs och pynt och öva!
DEL 4: Presentation. Förberedelser och genomförande.
- Checklista

20 aug
Register now